top of page

MEET DE ERVAREN KWALITEIT VAN CLIËNTEN IN DE THUISZORG


Er is in toenemende mate aandacht voor het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg die is afgestemd op de individuele behoeften en zorgervaringen van cliënten in de thuiszorg. Hierbij is het van belang inzicht te krijgen over de ervaren kwaliteit vanuit het cliëntperspectief in bestaande zorgnetwerken, om zo het primaire zorgproces te verbeteren. Om deze zorgervaringen in kaart te brengen en te benutten als rijke bron voor kwaliteitsinformatie zijn kwalitatieve methodieken nodig als aanvulling op bestaande kwantitatieve instrumenten. Hiervoor is het van belang dat onderwerpen worden besproken die relevant zijn voor cliënten, naasten en zorgverleners, het haalbaar is binnen de thuiszorg setting en bruikbaar in het zorgproces.


29 november 2021 heeft Roy Haex zijn proefschrift succesvol verdedigd:

“Take a look through my eyes: The development of an experienced quality measure with clients, informal, and formal caregivers in Dutch home care” 

Dit proefschrift richt zich op het proces om behoeften van belanghebbenden te bepalen in het ontwikkelen van een kwalitatieve ervaren kwaliteitsmeting vanuit cliëntperspectief voor cliënten die gebruik maken van langdurige zorg thuis.


Klik hier voor het volledige proefschrift.

ความคิดเห็น


ปิดการแสดงความคิดเห็น
bottom of page