top of page

PROJECTEN

LIME faciliteert en begeleidt projecten waarin innovatieve meetproducten of -processen ontwikkeld worden. Er zijn verschillende projectvormen mogelijk. Deze zijn allemaal gebaseerd op het principe van co-creatie en de mogelijkheid om producten te testen in living labs.

Dit project heeft als doel om de samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij zorg en welzijn in (Zuid-)Limburg te verbeteren. Kort gezegd willen we ervoor zorgen dat de manier waarop organisaties en mensen samenwerken in de regio aan het eind van het project sterker en duidelijker is. Dat de processen binnen deze samenwerkingsverbanden beter verlopen dan voorheen. Deze verbeteringen zullen ervoor zorgen dat de hulp en ondersteuning die in de regio wordt geboden, effectiever wordt. Dit komt ten goede aan de organisaties en de mensen in de regio en draagt bij aan een betere gezondheid.

Wat gaat er concreet gebeuren? 

Dit project gaat de infrastructuur verbeteren die nodig is om de zorg- en welzijnssector in de regio te vernieuwen. We doen dit in drie stappen:
 

 1. In kaart brengen van innovatienetwerken
  We gaan de bestaande samenwerkingsverbanden en initiatieven in kaart brengen, kijken naar hun doelen, de impact die ze al hebben gehad, lessen die zijn geleerd, en welke als goede voorbeelden worden gezien.
   

 2. Versterken van samenwerking tussen netwerken
  We stellen een toolbox samen op basis van wat we hebben geleerd. Deze toolbox wordt beschikbaar gesteld aan de regio, zodat samenwerkingsverbanden beter op elkaar kunnen afstemmen, overlapping kunnen verminderen en van elkaar kunnen leren. We bevorderen zo samenwerking en afstemming.

  Daarnaast bieden we de netwerken een workshop aan en delen we bij de uitvoering de geleerde lessen met andere netwerken, waardoor een gemeenschap ontstaat. Onderzoekers van de Academische Werkplaats Duurzame Zorg ondersteunen dit proces en geven feedback voor eventuele verbeteringen in samenwerking.
   

 3. Verbinden van netwerken door goede voorbeelden 
  We richten ons op het vinden en delen van goede voorbeelden tussen netwerken. Daarbij brengen we alle relevante informatie in kaart, inclusief de behaalde resultaten. Ook meten we welke goede voorbeelden uit stap 1 elders in praktijk zijn gebracht. Zo bouwen we een toekomstscenario voor de toegevoegde waarde die deze netwerken hebben op de gezondheid van de inwoners van (Zuid-)Limburg. We zetten structuren op om deze toegevoegde waarde te monitoren.

Wat merkt de burger hiervan?
Dankzij dit project zullen burgers merken dat zorg- en welzijnsorganisaties in de regio beter samenwerken. Dit komt omdat het aanbod van deze organisaties beter op elkaar is afgestemd. Burgers krijgen vaker en sneller te maken met de juiste organisatie, en bij voorkeur met minder verschillende organisaties of hulpverleners.
 

Partners:

Universiteit Maastricht, Academische Werkplaats Duurzame Zorg

CZ

GGD Zuid-Limburg

ROS Robuust

Hogeschool Zuyd

Alliantie Santé

Kerncoalitie Mijnstreek

Ontwikkelingen op het gebied van eHealth, zoals websites, apps en wearables die als meetinstrument kunnen worden ingezet gaan razendsnel. Maar zorgprofessionals in de eerste lijn (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, praktijkondersteuners en huisartsen), geven aan dat meten met eHealth niet in de dagelijkse praktijk gebruikt wordt.

Ook burgers komen op eigen initiatief met eHealth tools naar de zorgprofessional. Daar is ook ondersteuning nodig bij metingen, het begrijpen van de data en de vertaling van deze data naar een werkelijk behandelplan en leefstijl.

WAT DOET LIME?

In dit project zorgen we ervoor dat mensen thuis eHealth kunnen gebruiken en begrijpen hoe het werkt. Hoe ze de resultaten af moeten lezen en hoe ze hun leefstijl aan kunnen passen. Zorgprofessionals ondersteunen we met het opnemen van eHealth in het zorgproces.

Vanuit onderwijs en wetenschap ondersteunt LIME (externe) initiatieven met betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren.

bottom of page