top of page

SHIC (SMART HEALTH INNOVATION CENTER)

Logo SHIC

Vaak kan het moeilijk zijn om toegang te krijgen tot kennis, faciliteiten of samenwerkingspartners. Voor professionals, ondernemers of anderen die vragen/ideeën hebben over meten in de zorg kan dit zo zijn.

Daarom hebben we SHIC in het leven geroepen: een team van experts met verschillende achtergronden (zorg, ICT, techniek, business). Dit team wordt ondersteund door experts uit het bedrijfsleven.

Ons team bekijkt alle vragen en ideeën die worden aangedragen en adviseert over het meest passende vervolgtraject en kan dit eventueel coördineren.

SHIC heeft de mogelijkheid om mkb-ondernemingen die bezig zijn met innovaties in het gebied van ‘Slimmer meten in de Gezondheidszorg’ te ondersteunen door de inzet van innovatiemakelaars/kennismakelaars.

Via de innovatiemakelaarsregeling van Health Holland kunnen wij de mkb’ers deels tegemoetkomen in de kosten van een innovatietraject.

HOE WERKT SHIC?

Wanneer er bij ons een vraag wordt ingediend, kunnen we hiervoor contacten leggen tussen jou en relevante partners uit ons netwerk. Je krijgt toegang tot kennis, onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten van zowel Zuyd Hogeschool als Universiteit Maastricht. Daarnaast begeleiden we ook projecten waarin innovaties ontwikkeld worden. Meerdere projectvormen zijn mogelijk, en ze zijn allemaal gebaseerd op het principe van co-creatie en de mogelijkheid om producten te testen in living labs. Wat het beste bij jouw vraag of idee past, zoeken we graag voor je uit!

o   Sommige vragen kunnen we gratis oplossen.

o   We kunnen je verbinden met partners uit ons netwerk.

o   Studenten kunnen ook ingezet worden.

o   Andere meetvragen hebben grotere ondersteuning nodig.

o   We kunnen activiteiten of onderzoek laten uitvoeren.

o   En we kunnen ook in potentiële financieringsbronnen adviseren.

 

Op basis van een intakegesprek wordt er een voorstel en een offerte gemaakt.

WAT KAN SHIC DOEN IN VERSCHILLENDE FASES?

Ontmoetingsplek

SHIC toetst aanvraag
aan criteria

Verbindingen leggen
met partners en initiatieven

Broedplaats

Meten
meetinstrument ontwikkelen, valideren

Data verzamelen
of het ontwikkelen van methoden om data te verzamelen

Testen & demonstreren

Data analyseren
en adviseren over implementatie in het zorgproces

bottom of page